Naše aktivity

  • Konzultácie a supervízie pre vedenia a manažmenty škôl
  • Koučing a supervízia pre odborných a pedagogických pracovníkov/pracovníčky
  • Vytváranie a supervízia podporných tímov na školách
  • Zavedenie a implementácia programu mentoringu na mieru
  • Lektorovanie vzdelávacích seminárov a interaktívnych workshopov
  • Poradenstvo k didaktike
  • Organizovanie akcií na podporu neformálneho vzdelávania, klímy školy a rozvoja kritického myslenia pre študentov, aj učiteľov

Kontakt: info@agora21.sk